Onlangs vond het symposium 'Diversiteit in gezondheid' plaats, ter ere van het 10-jarig bestaan van het HELIUS onderzoek. Het was een geslaagde dag met veel ideeën voor HELIUS om de komende jaren mee aan de slag te gaan! In het kader van het symposium is er in de media veel aandacht besteed aan HELIUS:

Kijk hier naar de tv-uitzending van EenVandaag en AT5.

Lees hier artikelen over de resultaten van 10 jaar HELIUS die verschenen zijn in het Parool en op de website van GGZTotaal.

Samenvatting symposium ‘Diversiteit in gezondheid’, ter ere van 10 jaar HELIUS onderzoek

7 maart 2023 – Tolhuistuin, Amsterdam

Tijdens deze middag met een divers publiek van circa 130 onderzoekers, professionals, beleidsmakers en HELIUS deelnemers, stonden de uitkomsten van HELIUS centraal, en de implicaties van deze uitkomsten voor onderzoek, praktijk en beleid.

 • HELIUS draagt bij aan inzicht in de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam: De gezondheidsverschillen tussen etnische groepen en sociaaleconomische groepen die vertegenwoordigd zijn in HELIUS, zijn groot. Ook zien we dat de verschillen in bijv. mentale gezondheid niet kleiner worden in de tweede, t.o.v. de eerste generatie.
 • De oorzaken blijken divers: deels hangen zij samen met lagere sociaaleconomische status (en andere oorzaken), deels met gezondheidszorg. Deze twee types oorzaken leiden tot verschillende implicaties voor bijvoorbeeld 1) andere zorg en 2) gezondere omgeving.
 • Deze uitkomsten dragen bij aan wetenschappelijke kennis op basis waarvan beleid kan worden geformuleerd/veranderd, en waar de wetenschap verder mee kan.
 • Voor het beleid op het gebied zorg en preventie zijn zij ook relevant, onder andere voor de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld:
  • Zorg: op basis van HELIUS onderzoek zijn, onder andere, de richtlijnen voor het opsporen van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten aangepast.
  • Preventie: Uit HELIUS kwam naar voren dat depressie geassocieerd is met ervaren discriminatie.
 • De aanwezigen dachten samen na over de vraag ‘Stel, over 15 jaar, als HELIUS 25 jaar bestaat, zitten we weer bij elkaar, wat moeten we nu gaan doen om te zorgen dat we over 15 jaar minder grote gezondheidsachterstanden in de data zien? Een aantal punten dat terug kwam, ook in de paneldiscussie achteraf, was:
  • Preventie moet hoger op de politieke agenda komen, en moet breder opgevat worden dan alleen gedrag. Het gaat ook om bestaansonzekerheid bijvoorbeeld.
  • Er is niet één partij aan zet, maar tegengaan van gezondheidsverschillen vereist samenwerking tussen de verschillende partijen (sleutelfiguren uit bevolkingsgroepen. onderzoekers, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars).
  • Verleg de focus van verschillen tussen groepen, naar variatie binnen groepen, en dan vooral naar welke factoren positief bijdragen aan gezondheid binnen bevolkingsgroepen. Deze positieve benadering werkt minder stigmatiserend.
  • Betrek deelnemers, en groepen met een migratieachterond in het algemeen, bij creëren van beleid en interventies. Wat kan bijvoorbeeld in het sociaal domein veranderd worden om gezondheidsverschillen tegen te gaan?
  • Aandacht voor generaties is belangrijk, binnen alle bevolkingsgroepen. Met als doel dat de gezondheidsverschillen bij nieuwe generaties steeds kleiner zullen worden.