Uw persoonlijke uitslagen

Enkele weken na het lichamelijk onderzoek ontvangt u uw persoonlijke uitslagen samen met een korte uitleg. De uitslagen geven de waarden weer van enkele belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals uw bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterol. Hieronder leest u welke uitslagen u precies kunt verwachten. Deze uitslagen geven wij ook door aan uw huisarts. Als u niet wilt dat uw huisarts hierover geïnformeerd wordt dan kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek.

Persoonlijke uitslagen die u thuis ontvangt:

Glucose
De glucose waarde in het bloed geeft de bloedsuikerspiegel weer. Het lichaam gebruikt glucose als brandstof. Als het glucose verhoogd is dan is er een hoger risico op diabetes (suikerziekte).

HbA1c
HbA1c geeft de bloedsuikerspiegel weer over een langere periode. Het HbA1c gehalte is een maat van de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen 6 weken.

Triglyceriden en cholesterol
Triglyceriden en cholesterol zijn vetten die ons lichaam gebruikt als bouwstof en brandstof. Wij hebben ze dus hard nodig. Maar verstoringen in deze vetten kunnen op lange termijn tot schade leiden in de vaten en het hart.

Creatinine en micro-albumine/creatinine ratio
Deze waarden geven beiden informatie over hoe de nieren functioneren.

Bloeddruk (bovendruk en onderdruk)
Als uw bloeddruk langdurig te hoog is, kan dit uiteindelijk tot schade aan het hart en de vaten leiden.

Body mass index (BMI)
Dit is een maat voor uw gewicht. Overgewicht verhoogt het risico om diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten te krijgen.