Doel van het onderzoek

Het doel van het HELIUS onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid van Amsterdammers met een verschillende afkomst en in de oorzaken van gezondheidsverschillen. De kennis die het HELIUS onderzoek oplevert, kan uiteindelijk helpen om gezondheidsproblemen beter aan te pakken en de medische zorg te verbeteren. Vragen waar we met het HELIUS onderzoek antwoord op willen krijgen zijn o.a:

Hoe komt het dat mensen van Surinaamse afkomst meer kans hebben op diabetes en hoge bloeddruk? En waarom komt overgewicht zoveel meer voor bij bepaalde groepen inwoners van Amsterdam? Hoe komt het dat we astma vaker zien bij mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst? En hoe komt het dat Marokkaanse mensen minder last hebben van hart- en vaatziekten dan mensen van Nederlandse afkomst?

Het antwoord op bovenstaande en andere vragen is nodig om de medische zorg in de toekomst te verbeteren en gezondheidsproblemen beter aan te pakken.