Kişisel neticeleriniz

Fiziksel muayeneden birkaç hafta sonra kişisel neticeleriniz kısa bir anlatımla eve gönderilecek. Bu neticeler örneğin tansiyonunuz, kolesterolünüz ve kan şeker değeriniz gibi kalp ve damar hastalıkları için önemli risk faktörleri hakkında bilgi verir. Aşağıda hangi neticeleri tam olarak bekleyebileceğinizi okuyabilirsiniz. Bu neticeleri ev doktoruna da ileteceğiz. Bu konuda ev doktorunuza bilgi verilmesini istemiyorsanız, bu durumda maalesef araştırmaya katılamazsınız.

Eve gönderilecek kişisel neticeleriniz:

Hangi kişisel sonuçları mı alacaksınız?

Glikoz
Kandaki glikoz değeri kan şeker düzeyini belirtir. Vücut glikozu yakıt olarak kullanır. Glikoz yükseldiğinde diyabet (şeker hastalığı) için risk artar.

HbA1c
HbA1c kan şeker düzeyini uzun dönem üzerinde belirtir. HbA1c düzeyi geçen 6 haftanın ortalama kan şeker düzeyinin bir ölçümüdür.

Hb
Hb değeri kanda yeterince kırmızı kan hücrelerinin olup olmadığı hakkında bilgi verir. Hb değeriniz düşükse, muhtemelen kansızlık söz konusu olabilir.

Trigliseritler ve kolesterol
Trigliseritler ve kolesterol vücudumuzun yakıtla gelişim maddesi olarak kullandığı yağlardır. Bunun için bunlara çok ihtiyacımız vardır. Ancak bu yağların dengesizliği uzun vadede kalpte ve damarlarda zarara yol açar.

Kreatinin ve mikro albumin/ kreatinin rasyosu
Bu değerlerin her ikisi böbreklerin nasıl işlediği hakkında bilgi verir.

Tansiyon (büyük tansiyon ve küçük tansiyon)
Tansiyonunuz uzun süre yüksek ise, bu nihayetinde kalp ve damarlarda zarara yol açabilir.

Body mass index (BMI) (Vücut kitle indeksi)
Bu ağırlığınız için bir ölçektir. Kilolu olmak diyabet, yüksek tansiyon ve kalp ve damar hastalıkları sahibi olma riskini yükseltir.

Elektrokardiyogram (EKG)
Elektrokardiyogram (kalp elektrosu) kalp kasının elektriksel faaliyetinin bir kaydıdır. Bundan kalp kasının işlevi hakkında bilgi edinebilir.