Veelgestelde vragen

Ik heb een uitslagbrief ontvangen van een HELIUS deelnemer, wat wordt nu van mij als huisarts verwacht?

Wij sturen u een uitslagbrief omdat de betreffende deelnemer heeft aangegeven dat hij/zij bij u in de praktijk staat ingeschreven. Wij vinden het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van deze gegevens. In het geval de waarden afwijken van de referentiewaarden, geven wij deelnemers het advies om ZELF contact op te nemen met de huisarts.

Ik heb een uitslagbrief ontvangen van een HELIUS deelnemer maar deze persoon staat niet bij mij in de praktijk geregistreerd?

Als u een uitslagbrief heeft ontvangen van een deelnemer die niet bij u in de praktijk staat ingeschreven, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze brief aan ons te retourneren. U kunt ook een e-mail sturen naar het HELIUS secretariaat (info@heliusstudie.nl). Wilt u dan duidelijk het kenmerk van de brief en de naam en de geboortedatum van de deelnemer vermelden? 

Kan ik de uitslagen ook digitaal ontvangen in plaats van per brief?

Het is helaas niet mogelijk om de uitslagen digitaal aan te leveren. Onderzoeksgegevens moeten anoniem worden verwerkt en daarom kunnen wij geen gebruik maken van het digitale systeem waarmee in de gebruikelijke patiëntenzorg uitslagen worden verstuurd. 

Een patiënt van mij heeft deelgenomen aan HELIUS en geen uitslag ontvangen, wat kan ik hem/haar laten weten?

Deelnemers ontvangen 2 tot 4 weken na het lichamelijk onderzoek de uitslagen per e-mail. Mocht uw patiënt 4 weken na het lichamelijk onderzoek nog steeds geen uitslag van het onderzoek hebben ontvangen dan verzoeken we u vriendelijk uw patiënt te vragen om contact op te nemen met het HELIUS secretariaat, tel: 020 566 37 92, email: info@heliusstudie.nl 

Welke referentiewaarden gebruikt HELIUS voor de in de uitslagbrief vermelde uitslagen?

In de onderstaande tabel worden de referentiewaarden weergegeven die wij aanhouden. Voor de uitslagen van het HELIUS onderzoek houden wij de richtlijnen aan van het LAKC (Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie) van het AMC. De afkapwaarden voor cholesterol en triglyceriden zijn overgenomen uit de nieuwe NHG-standaard CVRM (tabel 22; 80e percentiel). Waarden van ALAT, ASAT en/of gamma-GT boven 1,5 keer de normaalwaarde worden bij de deelnemers als verhoogd aangeduid, in lijn met de NHG-standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen. Voor de interpretatie van de bloeddruk en het gewicht hanteren wij de NHG-standaarden.

Voor sommige uitslagen geldt dat deze van toepassing zijn op patiënten met diabetes of een doorgemaakt cardiovasculair event. De reden dat wij deze referentiewaarden aanhouden is dat wij de medische geschiedenis van de deelnemer niet kennen. Daarom geven wij bij verhoogde of verlaagde waarden t.o.v. deze afkapwaarden deelnemers het advies mee om contact op te nemen met de huisarts. Afhankelijk van de uitslagen van de deelnemer én de medische voorgeschiedenis van de patiënt zoals die bij u bekend is, kan het verstandig zijn om aanvullend onderzoek te verrichten of behandeling te starten.

Meting

Interpretatie

Referentiewaarde

Bloed:

 

 

Glucose (nuchter)

Verhoogd

> 7,0 mmol/L

HbA1c

Verhoogd

> 42 mmol/mol

Hb

Verlaagd

< 7,5 mmol/L (vrouwen)

< 8,5 mmol/L (mannen)

Trombocyten

Verlaagd

< 150 x109/L

 

Verhoogd

> 400 x109/L

Triglyceriden

Verhoogd

> 2,0 mmol/L

LDL-cholesterol

Verhoogd

> 3,0 mmol/L

HDL-cholesterol

Verlaagd

< 1,3 mmol/L (vrouwen)

 

 

< 1,0 mmol/L (mannen)

Totaal cholesterol

Verhoogd

> 5,0 mmol/L 

Creatinine

Verhoogd

> 90 umol/L (vrouwen)

 

 

> 110 umol/L (mannen)

Alanine aminotransferase (ALAT)

Verhoogd

≥ 60 U/L (vrouwen)

≥ 75 U/L (mannen)

Aspartaat aminotransferase (ASAT)

Verhoogd

≥ 75 U/L

Gamma glutamyltransferase (Gamma-GT)

Verhoogd

≥ 60 U/L

Urine

 

 

Micro-alb/ creat ratio

Verhoogd

> 3,5 mg/mmol (vrouwen)

 

 

> 2,5 mg/mmol (mannen)

Bloeddruk:

 

 

Systolische bloeddruk

Verhoogd

> 140 mmHg

Diastolische bloeddruk

Verhoogd

> 90 mmHg

Gewicht:

 

 

Body mass index

Ondergewicht

<18,5 kg/ m2

 

Overgewicht

> 25 kg/m2 en ≤ 30 kg/m2

 

Ernstig overgewicht

> 30 kg/m2