Wat is HELIUS?

HELIUS – HEalthy Life In an Urban Setting – is een langlopend onderzoek van AMC en GGD Amsterdam waarin op grote schaal het brede spectrum aan factoren wordt onderzocht die invloed kunnen hebben op de gezondheid van een multi-etnische grote stadsbevolking.

Onderzoeksgroepen binnen HELIUS zijn: Amsterdammers van Nederlandse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst. Duizenden mensen worden in de tijd gevolgd. Onderzocht wordt hoe de gezondheid, het zorggebruik en het welzijn van de deelnemers zich ontwikkelen. De focus ligt op hart- en vaatziekten, diabetes, mentale gezondheid en infectieziekten. Het HELIUS onderzoek is uniek in Nederland en Europa. Artsen en wetenschappers uit verscheidene disciplines werken mee aan HELIUS en kijken vanuit binnen- en buitenland uit naar de resultaten van dit onderzoek.

Gezondheidsverschillen

In ons land is ruim één op de tien inwoners van niet-Nederlandse afkomst. Dit aantal zal bovendien verder toenemen. Zo zal in 2025 meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking afkomstig zijn uit andere landen. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen mensen van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst. Zo komt diabetes twee tot vier keer vaker voor bij vrouwen en mannen van niet-Nederlandse afkomst dan bij de mensen met een Nederlandse afkomst. Bovendien is de kans op sterfte als gevolg van infectieziekten twee keer zo groot onder niet-Nederlandse groepen in vergelijking met de bevolking van Nederlandse afkomst.

Onderzoek is nodig

Verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen kunnen slechts ten dele worden verklaard door sociaaleconomische omstandigheden. De verklaring ligt naar alle verwachting in een complex samenspel van factoren op het gebied van genetica, cultuur, gedrag en sociaaleconomische positie. Om goed inzicht te krijgen in dit complexe samenspel, is onderzoek nodig.