Nederlands English Turks Arabisch
HELIUS bedankt de volgende organisaties voor hun medewerking:

Ujala Radio, GAM TV, Soulhour TV, Quason K. Media Ministeries, Radio Godiya, Adom TV, Recogin, Akasanoma Radio, Ghanaian churches, Stichting de Witte Tulp, Stichting Cabo, Stichting Sanitas, Stichting Hakder, HTDB, AKM, ATKB, Elif: stichting voor Turkse vrouwen, HDV Mescida Aksa, Milli Görü? jongerenfederatie, Buurtparticipatie Bos en Lommer, Stichting Surinaamse vrouwen Bijlmermeer, Vaidiek Arya Samaj Amsterdam, Natraj TV Network

Veelgestelde vragen

Ik heb onderzoeksuitslagen ontvangen van een HELIUS deelnemer, wat wordt nu van mij als huisarts verwacht?

Wij sturen u de onderzoeksuitslagen omdat de betreffende deelnemer heeft aangegeven dat hij/zij bij u in de praktijk staat ingeschreven. Wij vinden het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van deze gegevens. In het geval de waarden afwijken van de standaard, geven wij deelnemers het advies om ZELF contact op te nemen met de huisarts.

Ik heb onderzoeksuitslagen ontvangen van een HELIUS deelnemer maar deze persoon staat niet bij mij in de praktijk geregistreerd?

Als u onderzoeksuitslagen heeft ontvangen van een deelnemer die niet bij u in de praktijk staat ingeschreven, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierover te informeren via info@heliusstudie.nl.

Kan ik de uitslagen ook per post ontvangen?

Het is helaas niet mogelijk om de uitslagen per post te ontvangen. 

Een patiënt van mij heeft deelgenomen aan HELIUS en geen uitslag ontvangen, wat kan ik hem/haar laten weten?

Deelnemers ontvangen 2 tot 4 weken na het lichamelijk onderzoek de uitslagen per e-mail. Mocht uw patiënt 4 weken na het lichamelijk onderzoek nog steeds geen uitslag van het onderzoek hebben ontvangen dan verzoeken we u vriendelijk uw patiënt te vragen om contact op te nemen met het HELIUS secretariaat, tel: 020 566 37 92, email: info@heliusstudie.nl 
 

Welke referentiewaarden gebruikt HELIUS voor de in de uitslagbrief vermelde uitslagen?

Voor de labuitslagen houden wij de richtlijnen van het LAKC (Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie) van het AMC aan. Voor de interpretatie van de bloeddruk en het gewicht hanteren wij de NHG-standaarden. 
In onderstaande tabel staan de exacte referentiewaarden die wij aanhouden. Bij verhoogde of verlaagde waarden geven wij deelnemers het advies mee om ZELF contact op te nemen met de huisarts. Afhankelijk van de uitslagen van de deelnemer én de medische voorgeschiedenis van de patiënt zoals die bij u bekend is, kan het verstandig zijn om aanvullend onderzoek te verrichten of behandeling te starten.

 

Meting

Interpretatie

Referentiewaarde

Bloed:

 

 

Glucose (nuchter)

Verhoogd

> 7,0 mmol/l

HbA1c

Verhoogd

> 42 mmol/mol

Hb

Verlaagd

< 7,5 mmol/l (vrouwen)

 

 

< 8,5 mmol/l (mannen)

Triglyceriden

Verhoogd

> 2,0 mmol/l

LDL-cholesterol

Verhoogd

> 2,5 mmol/l

HDL-cholesterol

Verlaagd

< 1,3 mmol/l (vrouwen)

 

 

< 1,0 mmol/l (mannen)

Totaal cholesterol

Verhoogd

> 6,5 mmol/l

Creatinine

Verhoogd

> 90 umol/l (vrouwen)

 

 

> 110 umol/l (mannen)

Urine:

 

 

Micro-alb/ creat ratio

Verhoogd

> 3,5 mg/mmol (vrouwen)

 

 

> 2,5 mg/mmol (mannen)

Bloeddruk:

 

 

Systolische bloeddruk (bovendruk)

Verhoogd

> 140 mmHg

Diastolische bloeddruk (onderdruk)

Verhoogd

> 90 mmHg

Gewicht:

 

 

Body mass index

Ondergewicht

<18,5 kg/ m2

 

Overgewicht

> 25 kg/m2 en ≤ 30 kg/m2

 

Ernstig overgewicht

> 30 kg/m2

 
« vorige pagina.

HELIUS TV

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden hem graag