20-01-2014 - HELIUS ontvangt schenking

HELIUS ontvangt schenking van 1.350 euro

Het HELIUS onderzoek is blij verrast met een financiële schenking van 1.350 euro. Dit bedrag is bij elkaar gebracht door de genodigden aan de openbare redevoering van prof. dr. M.L. Essink-Bot, hoogleraar Sociale Geneeskunde bij AMC-UvA. De redevoering vond plaats op 11 december jl. aan de Universiteit van Amsterdam.

Met deze openbare redevoering onder de titel: ‘Volksgezondheidszorg: populatie én patiënt’, startte professor Essink-Bot officieel haar ambt als hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder in relatie tot de geneeskundige zorg. Essink-Bot benadrukte tijdens haar toespraak hoe belangrijk het is om in de zorg rekening te houden met de verschillende achtergronden van patiënten. Bijvoorbeeld de etnische afkomst van een patiënt, de mate waarin een patiënt de gezondheidsinformatie die hij/zij ontvangt kan begrijpen en de sociale omstandigheden waarin de patiënt leeft. In het AMC leren artsen in opleiding om rekening te houden met dit soort verschillen bij patiënten. Het HELIUS onderzoek is hierbij heel belangrijk omdat het onder andere onderzoekt waar dit binnen de Amsterdamse gezondheidszorg nóg beter kan en hoe. Professor Essink-Bot had daarom de genodigden aan haar toespraak gevraagd om bij wijze van cadeau, een schenking te doen aan HELIUS.

Deze oproep leverde het bedrag van 1.350 euro op. HELIUS is blij verrast met deze schenking. Veel deelnemers aan HELIUS beheersen de Nederlandse taal niet goed waardoor het vaak moeilijk is de vragenlijst die men thuis ontvangt, in te vullen. Deelnemers kunnen hierbij hulp krijgen van medewerkers van HELIUS met dezelfde taal en cultuur. Dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Met het bedrag van deze schenking kan HELIUS 55 deelnemers deze hulp bieden. We willen daarom iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken!

Ga terug naar het nieuws overzicht.