02-10-2012 - Wethouder van der Burg opent locatie voor multi-etnisch gezondheidsonderzoek HELIUS in Nieuw-West

Wethouder van der Burg opent locatie voor multi-etnisch gezondheidsonderzoek HELIUS in Nieuw-West

Amsterdam, 2 oktober 2012. ‘Op weg naar gelijke gezondheidskansen…,’ onder dit motto opende de Amsterdamse Wethouder zorg, Eric van der Burg, vanmiddag een onderzoekslocatie voor het HELIUS gezondheidsonderzoek van AMC en GGD Amsterdam. HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting en is het eerste langlopende multi-etnische gezondheidsonderzoek in Europa. Doel van HELIUS is het achterhalen van de oorzaken van gezondheidsverschillen tussen mensen van diverse afkomst. Met deze kennis kan medische zorg en preventie in de toekomst effectiever zijn.

Wethouder van der Burg: ‘HELIUS biedt de kans om op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis, gezondheidsachterstanden in de toekomst aan te pakken. Met dit onderzoek kunnen we zorg beter afstemmen op de Amsterdammers die dit nodig hebben en efficiënter omgaan met de middelen die we hebben. We kunnen dit onderzoek goed inzetten bij bijvoorbeeld de aanpak van obesitas.’ Naast de Wethouder was ook de Turkse cabaretière/columniste Funda Müjde aanwezig. Zij is sinds kort ambassadrice voor HELIUS en verzorgde een kort optreden waarin zij het belang van deelname aan dit bijzondere onderzoek onderstreepte.

Duizenden Amsterdammers
Vragen waar een team van artsen en wetenschappers van AMC en GGD Amsterdam de komende jaren antwoord op wil krijgen zijn onder meer: Waarom komen diabetes, obesitas en hoge bloeddruk vaker voor bij sommige bevolkingsgroepen? En hoe komt het dat niet-westerse Amsterdammers zoveel meer kans hebben op ernstige psychische problemen dan autochtone Amsterdammers? HELIUS onderzoekt daarom gezondheid, welzijn en zorggebruik van duizenden Amsterdammers van Surinaamse, Ghanese, Turkse, Marokkaanse en autochtone afkomst. Deelnemers vullen een vragenlijst in en ondergaan een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Iedere vijf jaar worden zij opnieuw uitgenodigd voor deelname om zo de ontwikkeling van hun gezondheid te volgen. Het accent in HELIUS ligt op hart- en vaatziekten, diabetes, geestelijke gezondheid en infectieziekten.

Nieuw-West
Sinds eind 2010 onderzoekt HELIUS vanuit Zuidoost vooral Surinamers, Ghanezen en autochtone Amsterdammers. Met de nieuwe onderzoekslocatie in Nieuw-West worden vanaf dit najaar ook Turkse en Marokkaanse deelnemers uitgenodigd voor deelname. Zij hoeven nu niet helemaal naar Zuidoost te reizen om mee te doen. In Zuidoost hebben nu bijna 3.000 inwoners deelgenomen aan HELIUS. Met de extra locatie in Nieuw-West kan het onderzoeksteam nu meer deelnemers tegelijkertijd verwelkomen.

Ga terug naar het nieuws overzicht.